חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ”א-1991

חוק גיל הנישואין, תש”י-1950

פקודת הנישואין והגירושין (רישום) 1919

חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, תשכ”ט-1969

חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, תש”ע-2010

חוק אימוץ ילדים, תשמ”א-1981

חוק הירושה, תשכ”ה-1965

חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל”ב-1972

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973