פקודת הנישואין והגירושין (רישום) 1919

מחפש עורך דין לגירושין ודיני משפחה (בכל הארץ)?
מלא פרטים בטופס יצירת קשר משמאל ועו”ד לגירושין יתקשר אליך עוד היום !
באפשרותך גם להתקשר ישירות – 052-9771993

חא”י, פרק פ”ח, מס’ 39 לש’ 1919

 

פקודה הקובעת הוראות לרישום נישואין וגירושין

  1. פקודה זו תיקרא פקודת הנישואין והגירושין (רישום).
  2. בפקודה זו יהא למונח הבא הפירוש דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

“הרשות הרושמת” פירושה הפקיד המסדר את הקידושין, אם היו הנשואין נשואין אזרחיים, האימם, בנשואין לפי דת האיסלם, הכומר בנשואין לפי דת הנצרות, הרב, בנשואין לפי דיני ישראל והשיך של השבט, בנשואין לפי דת הדרוזים.

  1. הרשות הרושמת תרשום כל נשואין בשעת סדור הקידושין בכתבה את הפרטים הבאים בארבעה העתקים שכל אחד מהם יהא חתום בחתימת ידה ובחותמתה של הרשות הרושמת –

(א)        השם, הגיל, משלח היד, העדה ומקום מגוריהם של הבעל והאשה;

(ב)        השם, משלח היד ומקום מגוריהם של ההורים;

(ג)         השם ומשלח היד של העדים;

(ד)        תאריך הנשואין ומקום הנשואין.

  1. אשר לארבעה ההעתקים של כל רישום נישואין, חייבת הרשות הרושמת –

(א)        לשמור אחד בפנקס הרישום;

(ב)        לשלוח אחד למשרדו של הממונה על המחוז בסוף כל חודש;

(ג)         למסור העתק לבעל והעתק אחד לאשה תמורת תשלום של מאה פרוטה לכל העתק.

4א.        הממונה על המחוז ישלח לרשם הזוגיות כהגדרתו בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש”ע-2010, מדי חודש, הודעה על נישואין שנרשמו באותו מחוז במהלך החודש שקדם לו.

  1. הפרוצדורה שנקבעה בסעיפים 3 ו-4 תהא נוהגת לגבי רישום גירושין, אלא שלא יהא צורך ברישום הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב).
  2. כל אדם יכול לקבל העתק מרישום הנישואין או הגירושין שלו כשיגיש בקשה למשרד הממונה על המחוז של אותו מחוז וישלם אגרה של חמישים פרוטה.
  3. כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, יאשם בעבירה ויהא צפוי לעונשין שנקבעו בתוספת לסעיף 99 של החוק הפלילי העותומני.

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מעודכן וזאת בין היתר לאור שינויים שוטפים במידע, ואין להסתמך עליו. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין.