סמכות למתן צו גילוי מסמכים בבי”מ לענייני משפחה

בע”מ 4738/13 על המחוזי בחיפה, על בי”מ למשפחה בחדרה

 

תקציר: במסגרת הליך תביעת מזונות, משמורת וחלוקת רכוש בין בני זוג ידועים בציבור ולהם ילד משותף, הגישה האשה בקשה לצו גילוי מסמכים כנגד בן זוגה. בן הזוג טען שאין לבי”מ למשפחה סמכות למתן צו זה, ומאחר שהתקיימה ביניהם הפרדה רכושית ללא כוונת שיתוף בנכסים, נתינת הצו תהא כקבלת תביעת האשה.

 

נפסק: הוכרע (לראשונה) כי קיימת סמכות בי”מ למשפחה למתן צו גילוי מסמכים, תוך פרשנות תקנה 258ט(ד) לתקסד”א, כך שאמנם הוראות תסד”א בנושא גילוי מסמכים לא יחולו על תובענות בענייני משפחה, אולם אין בכך משום הסדר שלילי שלא ניתן כלל לתת צו גילוי מסמכים. כלומר יש סמכות, ובמיוחד לאור חובת הגילוי המוגברת הקיימת בבי”מ למשפחה, אבל סמכות זו לא תהיה תחת הוראות תקנות סדר הדין האזרחי הכללי.

מחפש עורך דין לגירושים בחדרה ?
מלא פרטים בטופס “צור קשר” משמאל ועו”ד לדיני משפחה בחדרה / בנתניה יתקשר אליך !
באפשרותך גם להתקשר ישירות – 052-9771993

בע”מ 4738/13

מדובר בבני זוג, אשר חיו שנים רבות כידועים בציבור ואף הביאו לעולם ילד משותף. לאחר פרידתם הגישה האשה (להלן “המשיבה”) תביעה לתשלום מזונות, משמורת וזכויות רכושיות לבית המשפט לענייני משפחה בחדרה. במסגרת ההליך ביקשה המשיבה צו לגילוי כל המסמכים שלא צורפו ע”י הגבר (להלן “המבקש”).

המבקש התנגד לבקשה וטען כי אין לתת צו גילוי מסמכים טרם קביעה האם קיים שיתוף בנכסיו. בהמשך ההליך טען המבקש גם כי לבית המשפט למשפחה אין סמכות כלל לתת צו לגילוי מסמכים לאור הוראת תקנה 2588ט(ד) העוסקת בגילוי מסמכים מוקדם וקובעת כי “הוראות פרק ט’ בענין גילוי מסמכים לא יחולו על תובענות בעניני משפחה.”.

בית המשפט לענייני משפחה בחדרה הורה על גילוי מסמכים הדדי, באומרו כי בענייני משפחה חלה חובת גילוי מוגברת למניעת יתרון של אחד מבני הזוג עקב הימנעות מגילוי נתונים ומסמכים שברשותו. בי”מ הדגיש כי אין בכך הכרעה בתביעת השיתוף, אלא ביטוי ליעילות דיונית בלבד.

הסוגיה נדונה בערעור למחוזי ואושררה ולאחר שצוין כי סוגיה זו של סמכות בי”מ למשפחה טרם הוכרעה – אושררה סמכות בי”מ למשפחה למתן הצו, גם בעליון.

נבחן סעיף 8(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה המגדיר כי “בכל ענין של דיני ראיות וסדרי דין, שאין עליו הוראה אחרת, לפי חוק זה, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק”. נקבע כי לאור סעיף סל זה, מן הראוי לפרש את התקנה כך שההסדר הרגיל בסדר דין אזרחי לא יחול, אלא מתכונת פורמלית פחות, התואמת את תכלית בי”מ למשפחה. קביעה זו מתייחסת גם לפרשת בוטח ברע”א 2466/00 בה נקבע כי בי”מ לענייני משפחה אינו יכול לתת צו בנושא גילוי מסמכים מכח סמכותו הכללית מכח סעיף 8(א), ונאמר כי יש מקום להעדיף פרשנות שונהמזו שבפרשת בוטח, ואף כי מלכתחילה לא נשללה סמכות בי”מ למשפחה בתקנה האמורה, אלא רק תחולת סדרי הדין הרגילים.

צויין גם כי מבחינה נורמטיבית, אין יכולה תקנה (258ט האמורה) לסייג סמכות שנקבעה בחוק (חוק בית המשפט למשפחה), גם במקרים שבהם התקנה היא נורמה ספציפית או אף מאוחרת, ויש לפרש את התקנה לאור החוק ולא להיפך.

 

לסיכום, בין אם מכח סעיף 8(א) לחוק בית המשפט למשפחה ובין אם בהתייחס לתקנה 258ט(ד), נקבע כי לבית המשפט למשפחה יש סמכות למתן צו לגילוי מסמכים מתוך תכלית השקיפות המוגברת החלה בו.

 

ניתן 03.09.2013

 

* יובהר כי התקציר לא נכתב ע"י העו"ד שייצג בתיק
יצוין כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מעודכן וזאת בין היתר לאור שינויים שוטפים בחקיקה ובפסיקה, ואין להסתמך עליו. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושים