ידועה בציבור חויבה במזונות בנה המתגורר עם האב

בית משפט למשפחה בחיפה – תמ”ש 34681-06-10

תקציר : בקשה של האב להורות לאם (יהודים ידועים בציבור שנפרדו) לשלם מזונות קטין לבנם המתגורר עמו.

הוחלט: לאור היות רכוש האם גדול משמעותית מרכוש האב – ובמטרה לקדם את עקרונות השיוויון והצדק, ומבלי
לפגוע בשלמות הדין הדתי – נפסק כי האם תשלם לאב מדי חודש סכום של כ-50% מגובה המזונות שנפסקו
לבנם בדיונים קודמים.

מחפש עורך דין גירושין בחיפה ?
צריכה יעוץ בנושא מזונות, הסדרי ראיה, חלוקת רכוש ?
מלא פרטים בטופס “צור קשר” משמאל ועו”ד לגירושין בחיפה יתקשר עוד היום !
באפשרותך גם להתקשר – 052-9771993

זוג יהודים חיו כידועים בציבור ולהם ילד משותף. לאחר פרידתם החלו סכסוכים משפטיים בנושאי מזונות ומשמורת.  בפני בית המשפט למשפחה בחיפה נדונה בפורום הנוכחי בקשה של האב לחייב את האם במזונות בנם בן ה-13 שהועבר למשמורתו שנתיים וחצי קודם לכן.

על הזוג חל הדין העברי, כאשר ההלכה המשפטית היא שהאב חייב לספק בצורה מוחלטת את הצרכים ההכרחייםשל ילדים עד גיל 15, ויתר התשלומים מוטלים על האב והאם במשותף מכח דיני צדקה, בכפוף ליכולתה הכלכלית.

השופטת אספרנצה אלון בוחנת את התייחסות הפסיקה וההלכה לחובת תשלום המזונות ע”י האשה, ומגיעה למסקנה כי כאשר החלתם של דיני המשפחה המסורתיים מובילים לחוסר צדק, הרי שיש לתקן את התוצאה באמצעות יישום עקרונות השוויון והצדק, במגמה המאפשרת מימד חדש בדיני המשפחה הקרוי “דיני המשפחה האזרחיים”. את החלת עקרונות אלו על התא המשפחתי המסורתי, ראוי וניתן לעשות תוך פרשנות הדין הדתי מבלי לפגוע בשלמותו.

הפרשנות הראויה היא גישה המצמצמת את חיובו של האב כתלות בהכנסות האב לעומת הכנסות האם. ככל שהכנסות האב גדולות יותר מאלו של האם, יימנע בי”מ מלצמצם את חובתו המוחלטת. במצב שמצבם הכלכלי של האב והאם דומה, “יצומצם חיובו בגין צרכים הכרחיים וזאת אף על דרך החלת כללי היושר ובאופן שהשוויון המהותי יישמר וישקף את טובת הקטין”.

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה פסק כי לאור היות רכוש האם גדול משמעותית מרכוש האב, האם תשלם לאב מזונות חודשיים בסכום של כ-50% מגובה המזונות שנפסקו כהכרחיים בדיונים קודמים.

ניתן  01/04/2012

* יובהר כי התקציר לא נכתב ע"י העו"ד שייצג בתיק
יצוין כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מעודכן וזאת בין היתר לאור שינויים שוטפים בחקיקה ובפסיקה, ואין להסתמך עליו. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושים