אין חיסיון על צוואה לאחר הפטירה

רמ”ש 42302-10-15 בית משפט מחוזי בבאר שבע

 

תקציר: במסגרת התנגדות לצו קיום צוואה עלתה בקשה לקבל מעוה”ד את כל התכתובת שנגעה לעריכת הצוואה, לרבות הצוואה הקודמת, יומני פגישות, טיוטות וכל המסמכים הנוגעים למנוחה ולבעלה המנוח. בית המשפט קמא לא ראה נחיצות במסמכים במידה שתגבור על חסיון עו”ד-לקוח ועל רצון המצווה לסודיות.

 

נפסק: הערעור התקבל, ונקבע כי אינטרס העל של התחקות אחר רצונו האמיתי והחופשי של המצווה, והכל מתוך מחויבות לכבודו, גובר על האינטרסים של שמירת הפרטיות של המנוח ושמירה על חסיונות שעמדו לו בחייו ובכללם חסיון עו”ד-לקוח, לרבות תוך חשיפת ראיות שנוגעות לעניינים הפרטיים והאינטימיים ביותר של המצווה, והכל על פי הרלוונטיות של העדות והמסמכים לשאלות השנויות במחלוקת, עפ”י דיני הראיות הכלליים.

החיסיון על המסמכים המצויים אצל עורך הדין הוסר.

מחפש עורך דין לצוואות בבאר שבע ?
מלא פרטים בטופס “צור קשר” משמאל ועו”ד לדיני משפחה בבאר שבע יתקשר אליך !
באפשרותך גם להתקשר ישירות – 052-9771993

רמ”ש 42302-10-15

המבקשים והמשיבים הינם ארבעה אחים, המנהלים הליכים משפטיים בקשר לצוואת אימם המנוחה, אשר קדמה לה צוואה משנת 2006. הצוואה החדשה שינתה מהותית את יחס החלוקה בין האחים.

המבקשים הגישו התנגדות לקיום הצוואה, בטענה כי הצוואה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד האח הנהנה העיקרי בצוואה החדשה תוך מעורבות בעשיית הצוואה, וביקשו לקבל מעורך הדין את כל המסמכים והתכתובת הנוגעים לשתי הצוואות והן לגבי האב המנוח.

בית המשפט קמא פסק כי המבקשים או המשיבים אינם יכולים להיות אלו שיוותרו בשם המנוחים על חיסיון עו”ד-לקוח, ומשעה שלא שוכנע בית המשפט בדבר נחיצות המסמכים, דחה את הבקשה.

ההחלטה מבוססת על הקביעה כי לאחר הפטירה זכות המנוח לחיסיון כבר אינה מוחלטת והאיזון ייעשה בין אינטרס גילוי האמת לבין הזכות לפרטיות כאשר נקודת המוצא לאיזון תהא עמדתו של המנוח לעניין זה במהלך חייו, וככל שרצונו לשמור על נושא עריכת הצוואה חסוי, יינתן לכך משקל רב יותר.

 

בערעור למחוזי בבאר שבע נבחן האיזון בין פרטיות המצווה במסגרת עריכת הצוואה לבין האינטרס לחקור ולהגיע להחלטה האם הצוואה משקפת את “רצונו הנחזה” או את “רצונו החופשי” של המצווה. נקבע כי כדי לברר זאת, אין מנוס מהיזקקות לראיות שנוגעות לעניינים הפרטיים והאינטימיים ביותר של המצווה, ובכלל זה מצבו הגופני והנפשי, תלותו בזולת, מערכת יחסיו עם הסובבים אותו ועם עורך הצוואה ונסיבות עריכת הצוואה.

 

על כן, בהליך הנסב על תוקפה של צוואה, האינטרס שבכיבוד רצונו של המת מתוך שמירת כבוד המת, גובר על אינטרסים אחרים, ובהם שמירת הפרטיות של המנוח ושמירה על חסיונות שעמדו לו בחייו ובכללם חסיון עו”ד-לקוח.

 

המסקנה היא כי אין מקום לקביעה גורפת כי המידע והמסמכים שבידי עורך הדין שטיפל בהכנת הצוואה חוסים תחת חיסיון עו”ד-לקוח ואין לגלותם מאחר שהמנוח, בחייו, לא ויתר על החיסיון.

בקשה לחיוב עו”ד למסור עדות ולהמציא מסמכים תוכרע על פי הרלוונטיות של העדות והמסמכים לשאלות השנויות במחלוקת, והכל על פי דיני הראיות הכלליים.

 

נקבע כי יש להסיר את החיסיון ביחס למסמכים המצויים אצל עוה”ד בקשר עם עריכת צוואתה של המנוחה.

 

ניתן 27.01.2016

 

* יובהר כי התקציר לא נכתב ע"י העו"ד שייצג בתיק
יצוין כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מעודכן וזאת בין היתר לאור שינויים שוטפים בחקיקה ובפסיקה, ואין להסתמך עליו. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושים